Η «GAIApedia» είναι μία διαρκώς εξελισσόμενη και δυναμική ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια με πολύ πλούσια θεματολογία σχετικά με την αγροτική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Με λίγα λόγια

Η «GAIApedia» αποτελεί μία διαρκώς εξελισσόμενη και δυναμική ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, που προσφέρει στον ενδιαφερόμενο, πληροφορίες για μια πολύ πλούσια θεματολογία, αναφορικά με την αγροτική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Η εγκυκλοπαίδεια διαθέτει πλούσιο υλικό σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα. Στην ενημέρωσή της, μπορούν να συμβάλλουν διάφορες οντότητες (ερευνητικά ιδρύματα, γεωργικοί σύμβουλοι κ.α.), με στόχο την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό των θεμάτων.

 

Highlights

Η ανάπτυξη της έχει πραγματοποιηθεί με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εργαλείου MediaWiki και η πρόσβαση σε αυτή παρέχεται δωρεάν σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου ανεξαιρέτως.

Πιο συγκεκριμένα, η GAIApedia προσφέρει δωρεάν έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, καθώς και πολύτιμη επαγγελματική και επιστημονική γνώση σε παραγωγούς, νέους αγρότες, αλιείς, κτηνοτρόφους, κτηνίατρους, ιχθυοκαλλιεργητές, γεωπόνους, επιχειρήσεις – αγροτικούς συνεταιρισμούς, ερευνητές, μελετητές, οργανισμούς, καταναλωτές, συμβούλους παραγωγής, επιχειρηματίες, εμπόρους, επιστήμονες, καταναλωτές, κ.α.

Το πληροφοριακό υλικό, το οποίο παρέχεται με εύκολο και φιλικό προς το χρήστη τρόπο, αφορά σε όλους τους αγροτικούς κλάδους (τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, την παραγωγή, την τυποποίηση, τη μεταποίηση, το εμπόριο έως και την κατανάλωση) και σε όλο τους το εύρος. Η θεματολογία της GAIApedia μπορεί μεταξύ άλλων να αναφέρεται σε καλλιεργητικές πρακτικές, σε επιδοτήσεις, στο θεσμικό πλαίσιο, στην αντιμετώπιση κινδύνων, σε προμηθευτές εφοδίων, στις πιστοποιήσεις, στη στατιστική πληροφόρηση, σε επιστημονικές μελέτες, κ.α.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής αυτής εγκυκλοπαίδειας έγκειται στο γεγονός ότι έχει «συγκεντρωθεί» σημαντικός «πλούτος» αγροτικής γνώσης, μέσα από 17.000 περίπου άρθρα. Η συγκέντρωση και η καταγραφή υλικού πραγματοποιείται από επίσημες πηγές, όπως πανεπιστημιακά συγγράμματα, περιοδικά αγροτικού περιεχομένου, έρευνες και μελέτες (πτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές), ιστοσελίδες κρατικών φορέων (ΥΠΑΑΤ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ κλπ.), καθώς και από ιστοσελίδες αγροτικού ενδιαφέροντος.