Οργανισμοί Πληρωμών

Από το 2006, η NEUROPUBLIC είναι ο βασικός προμηθευτής του εθνικού Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) όσον αφορά στην ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων σχετιζόμενων με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και την Αγροτική Ανάπτυξη.

Με λίγα λόγια

Οι Οργανισμοί Πληρωμών και Ελέγχου είναι νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις τα οποία είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των ευρωπαϊκών ενισχύσεων προς τον αγροτικό πληθυσμό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) συστήθηκε το 1998 και διαπιστεύτηκε ως οργανισμός πληρωμών στις 2 Σεπτεμβρίου 2002. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Ο Οργανισμός πληρώνει κάθε χρόνο περί τα 3 δις ευρώ κοινοτικών επιδοτήσεων σε περίπου 900.000 δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων, αγροτών, αγροτικών συνεταιρισμών, εξαγωγικών επιχειρήσεων κ.λπ.

Από το 2006, η NEUROPUBLIC είναι ο βασικός προμηθευτής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όσον αφορά στην ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων σχετιζόμενων με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και την Αγροτική Ανάπτυξη, δημιουργώντας έτσι μια ισχυρή συνεργασία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Highlights

Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης Αγροτών

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές της ΕΕ για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)

Σύστημα Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων

Πληροφοριακό Σύστημα που υποστηρίζει τις ανάγκες των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (Ο.Π.Σ.Α.Α.)

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που έχει σκοπό την υποστήριξη των λειτουργιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως αρχής Πληρωμών και Ελέγχου για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) ως Αρχής Πιστοποίησης και Φορέα Πληρωμών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (Ε.Τ.Α)

Γεωργικοί Σύμβουλοι

Πληροφοριακό Σύστημα που διαχειρίζεται τη μηχανογραφική υποβολή αιτήσεων αγροτών για τη χρήση υπηρεσιών γεωργικών συμβούλων.