Εταιρικά νέα ◦ 12—09—2018
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο της NEUROPUBLIC

Εταιρικά νέα ◦ 12—09—2018

Τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας NEUROPUBLIC, με αντικείμενο την εκλογή νέου ΔΣ και την έγκριση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της εταιρείας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης, εκλέχθηκε το νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που αποτελείται από τα εξής άτομα:
Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος – Πρόεδρος, Γιώργος Μαμάης – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Κουφουδάκης – Διευθύνων Σύμβουλος, Ιωάννης Μαυρουδής – Μέλος, Κλαίρη Σταματάκη – Μέλος – Ρόζα Γαργαλάκου – Μέλος, Σπύρος Ρούσσος – Μέλος.

Σχέδιο Ανάπτυξης

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της εταιρείας για την επόμενη 3ετία και αποφασίσθηκε να ενισχυθεί σημαντικά ο ρόλος της NEUROPUBLIC στην ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα κατά το διάστημα αυτό.
Η εταιρεία ευχαριστεί ιδιαίτερα τον απερχόμενο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Μαυρουδή και τον απερχόμενο Αντιπρόεδρο κ. Φώτη Κώνστα, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν και εύχεται στον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Κουφουδάκη και στα νέα μέλη του ΔΣ, καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.