Εταιρικά νέα ◦ 06—09—2022
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | 06-09-22 Τακτική Γενική Συνέλευση της NEUROPUBLIC

Εταιρικά νέα ◦ 06—09—2022

Αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν αλλά και τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα σε εταιρικό, χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο, έλαβαν οι μέτοχοι της NEUROPUBLIC στη σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του έτους 2021, ενώ ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κ. Ρόζα Γαργαλάκου, προχώρησαν σε λεπτομερή παρουσίαση των πρωτοβουλιών που ελήφθησαν κατά το τελευταίο διάστημα με στόχο την ενδυνάμωση της εταιρείας και την εξέλιξή της σε ένα ακόμα πιο σύγχρονο και κερδοφόρο σχήμα.

Στην ημερήσια διάταξη βρέθηκαν οι θετικές οικονομικές επιδόσεις, τόσο όσον αφορά στις πωλήσεις όσο και στα κέρδη, της NEUROPUBLIC που κατάφερε παρά το αντίξοο κλίμα της εποχής να σημειώσει σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών της συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία στον χώρο των πληροφοριακών συστημάτων και της ευφυούς γεωργίας. Την ίδια στιγμή, οι μέτοχοι επικρότησαν τη σημαντική επένδυση που πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση του δεύτερου ιδιόκτητου κτηρίου της εταιρείας στην περιοχή Παπαστράτου, επίσης στον Πειραιά, και το οποίο στεγάζει και υποστηρίζει τις αυξημένες ανάγκες της συνεχώς αναπτυσσόμενης εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Παράλληλα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Δημήτρη Καπνιά, τέως Διευθύνοντα Συμβούλου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ως νέου Μέλους του Δ.Σ., στη θέση της κ. Καλλιόπης Τσιμιδοπούλου που πλέον αναλαμβάνει καθήκοντα επικεφαλής της νεοσύστατης Επιτροπής του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, στο πλαίσιο ενίσχυσης της Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου.

Ο Πρόεδρος της NEUROPUBLIC, κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, επεσήμανε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μετόχους για τη συνεχή και ακλόνητη στήριξή τους στο όραμα και το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της NEUROPUBLIC που ξεκινάει το 2023, παράλληλα με την έναρξη της νέας ΚΑΠ, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τους στόχους και τις επιδιώξεις μας. Επιπλέον, με την προσθήκη των νέων εγκαταστάσεων και τη συνύπαρξη στο νέο κτήριο όλων των εταιρειών του Ομίλου που αφορούν στην αγροδιατροφή, διαμορφώνεται μια πρωτοφανής, στρατηγικού χαρακτήρα ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουμε στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού πρωτογενή τομέα.

Τέλος, θα ήθελα να καλωσορίσω τον κ. Δημήτρη Καπνιά στην οικογένεια της NEUROPUBLIC, ως Μέλος πλέον του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και να του ευχηθώ μια εξίσου αποδοτική πορεία με αυτήν που διένυσε στην GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ».

Για τον ιδιαίτερο και πρωτόγνωρο χαρακτήρα της χρονιάς που πέρασε μίλησε η κ. Ρόζα Γαργαλάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της NEUROPUBLIC. «Έχει σημασία ότι η εταιρεία μας μέσα σε αυτές τις συνθήκες κατάφερε να μετατρέψει τις δυσκολίες σε δύναμη αντοχής, εξέλιξης αλλά και τεχνολογικής, διοικητικής και, κυρίως, στρατηγικής ανάπτυξης.

Φέτος, γιορτάζουμε 20 χρόνια από την ίδρυσή μας πιο ώριμοι αλλά και πιο νέοι από ποτέ. Οι επενδύσεις που έχουν γίνει σε όλα τα επίπεδα κατατάσσουν τη NEUROPUBLIC πολύ ψηλά στον τομέα της ψηφιοποίησης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, ενώ βάζουν τις βάσεις για ένα μέλλον γεμάτο προοπτικές. Ένα μέλλον που πρέπει να μας γεμίζει αισιοδοξία αλλά και αίσθημα ευθύνης».