Εταιρικά νέα ◦ 16—07—2021
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δελτίο Τύπου: Αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της NEUROPUBLIC

Εταιρικά νέα ◦ 16—07—2021

Σήμερα, Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της NEUROPUBLIC Α.Ε. στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά.

Αντικείμενο της συνέλευσης ήταν, μεταξύ άλλων, η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2020-31/12/2020 και η εκλογή νέου Δ.Σ. που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την Τ.Γ.Σ. του έτους 2024.

Από την Γενική Συνέλευση εκλέχθηκε το νέο 8/μελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με την είσοδο δυο αναγνωρισμένων στελεχών της μετόχου Τράπεζας Πειραιώς, των κ.κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη και Ιωάννη Χανιωτάκη στο νέο Δ.Σ. της εταιρείας, προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η στρατηγική συνεργασία της NEUROPUBLIC Α.Ε. με την Τράπεζα Πειραιώς.

Το νέο Δ.Σ. στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα, με την ακόλουθη σύνθεση:

Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαρίκλεια Σταματάκη, Αντιπρόεδρος

Ρόζα Γαργαλάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος

Γεώργιος Μαμάης, Μέλος

Ιωάννης Μαυρουδής, Μέλος

Καλλιόπη Τσιμιδοπούλου, Μέλος

Ιωάννης Χανιωτάκης, Μέλος

Φώτιος Χατζηπαπαδόπουλος, Μέλος

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της εταιρείας για την επόμενη τριετία και αποφασίσθηκε να ενισχυθεί σημαντικά ο ρόλος της NEUROPUBLIC στην ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα κατά το διάστημα αυτό.

Η εταιρεία ευχαριστεί ιδιαίτερα τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Φώτιο Χατζηπαπαδόπουλο και τον απερχόμενο Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Μαμάη, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν και εύχεται στον νέο Πρόεδρο κ. Χριστόδουλο Αντωνιάδη, στην νέα Αντιπρόεδρο κ. Χαρίκλεια Σταματάκη, την Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ρόζα Γαργαλάκου και στα μέλη του νέου Δ.Σ., καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.