Εταιρικά νέα ◦ 23—10—2018
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

H NEUROPUBLIC παρουσιάζει το gaiasense και πρωτοπορεί στην Κρήτη

Εταιρικά νέα ◦ 23—10—2018

Την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου, στις 17:00, η NEUROPUBLIC θα πραγματοποιήσει στο Ηράκλειο Κρήτης ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με το καινοτόμο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η αναλυτική παρουσίαση του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense στους παραγωγούς και τους αγροτικούς συμβούλους  της Κρήτης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας του gaiasense, τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων, τις υπηρεσίες που παρέχονται στον παραγωγό και τα οφέλη από τη χρήση του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι τέσσερις διαστάσεις του συστήματος και συνεργαζόμενοι ερευνητές θα αναφερθούν στο ρόλο της έρευνας και τον τρόπο αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων στις υπηρεσίες του gaiasense. Επίσης, θα παρουσιαστεί και θα αναδειχθεί ο ρόλος του γεωργικού συμβούλου στη διαδικασία αξιολόγησης, προσαρμογής και εφαρμογής της συμβουλής που παράγει το gaiasense.

Τέλος, παραγωγοί που συνεργάζονται ήδη με το gaiasense θα μιλήσουν για τα οφέλη που αποκομίζουν από τις υπηρεσίες του συστήματος στις καλλιέργειές τους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί επίσης η ευρωπαϊκή διάσταση του συστήματος gaiasense και θα επισημανθεί η ανάγκη για ψηφιοποίηση της αγροτικής παραγωγής που αναδεικνύεται από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική με παρεμβάσεις εκπροσώπων φορέων της Ε.Ε..

Η εκδήλωση θα κλείσει με την παρουσίαση του σχεδίου χωροθέτησης των σταθμών του δικτύου gaiasense σε περιοχές της Κρήτης.

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου, 17:00 – ξενοδοχείο Αquila Atlantis Hotel, Υγείας 2, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.