Εταιρικά νέα ◦ 12—08—2021
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η NEUROPUBLIC επιλέχθηκε από το πρόγραμμα Innowise Scale του EIT Food ως πάροχος λύσεων

Εταιρικά νέα ◦ 12—08—2021

Η NEUROPUBLIC επιλέχθηκε από το πρόγραμμα Innowise Scale του EIT Food, ως πάροχος λύσεων που αφορούν στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης νερού στον αγροτικό τομέα.

Το πρόγραμμα είναι κοινή προσπάθεια των EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT Food, EIT Manufacturing, Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” και Bioazul, με την υποστήριξη της E.Ε, και αποσκοπεί στην υποστήριξη οργανισμών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διαχείριση του νερού, μέσα από τη σύνδεσή τους με παρόχους καινοτόμων λύσεων που μειώνουν και βελτιστοποιούν τη διαχείριση του νερού.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, η NEUROPUBLIC συνεργάζεται με τη SanLucar, μια διεθνή εταιρεία με έδρα την Ισπανία που δραστηριοποιείται στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη λύσεων για την βελτιστοποίηση της άρδευσης της καλλιέργειας βερίκοκου, σε μια περιοχή όπου η κάθε σταγόνα νερού έχει μεγάλη σημασία. Η Sanlucar απασχολεί 3,200 υπαλληλους από περισσότερες από 30 χώρες, και συγκεντρώνει καθημερινά περισσότερα από 600,000 φρέσκων φρούτων και λαχανοικών από 35 χώρες παγκοσμίως.

Η λύση που προτείνει η NEUROPUBLIC βασίζεται στο καινοτόμο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense, το οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στην περίπτωση των πυρηνόκαρπων και συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη βελτιστοποίηση της άρδευσης διαφόρων καλλιεργειών σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Σχετικά με το Innowise Scale Program

Το Innowise Scale Program υποστηρίζει νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την καλύτερη διαχείριση του νερού, βελτιστοποιώντας την παροχή και την κατανάλωση του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου, και ενισχύοντας έτσι την ετοιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας για την κλιματική αλλαγή.

Οι δραστηριότητες του InnoWise Scale θα υλοποιηθούν σε 3  διαφορετικές περιπτώσεις (case studies) που αφορούν στη διαχείριση νερού στους τομείς της γεωργίας, των υποδομών και της κοινής οφέλειας, με τη συμμετοχή έως και 20 επιχειρήσεων και 3 δυνητικών τελικών χρηστών. Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται υποστήριξη με τη μορφή καθοδήγησης, εκπαίδευσης και ευκαιριών δικτύωσης για την υλοποίηση πιλοτικών, επιταχύνοντας την εμπορική εφαρμογή αυτών των βιώσιμων λύσεων στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα συμβάλλει σε τρεις από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs):

6. Καθαρό Νερό και Αποχέτευση

11. Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες

13. Δράση για το Κλίμα

Περισσότερες πληροφορίες για το Innowise Scale Program βρίσκονται εδώ.