Εταιρικά νέα ◦ 08—02—2024
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η NEUROPUBLIC συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο SMARTWINERY: Ένα έξυπνο οινοποιείο με την πιο καινοτόμο τεχνολογία!

Εταιρικά νέα ◦ 08—02—2024

  • Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από το Πανεπιστήμιο της Μούρθια, την εταιρεία Productos Agrovin, την Wine Technology Platform και την εταιρεία NEUROPUBLIC.
  • Το έργο SMARTWINERY έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,052,896.18 € και έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 2,137,027.32 € από την Διαπεριφερειακή Επενδυτική Δομή για την Καινοτομία (Interregional Investment Facility for Innovation (I3), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF).

Το Πανεπιστήμιο της Μούρθια σε συνεργασία με την εταιρεία Productos Agrovin, την Wine Technology Platform και την εταιρεία πληροφορικής NEUROPUBLIC, ξεκίνησε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου SMARTWINERY. Στόχος του έργου είναι η βελτιστοποίηση της διαδικασίας οινοποίησης μέσω ενός “έξυπνου” οινοποιείου προκειμένου να μειωθεί το κόστος και να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα των παραδοσιακών οινοποιείων, μειώνοντας παράλληλα τους χρόνους επεξεργασίας και βελτιώνοντας την ποιότητα του κρασιού.

Το έργο SMARTWINERY πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντησή του τον Νοέμβριο του 2023 με την συμμετοχή όλων των εταίρων καθώς και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά την διάρκεια της συνάντησης η κοινοπραξία συμφώνησε στα επόμενα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την εφαρμογή του πλάνου εργασίας το οποίο βασίζεται στις εξής τέσσερις τεχνικές δραστηριότητες:

  • Σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας επίδειξης.
  • Βελτιστοποίηση της διαδικασίας SMARTWINERY για την εξασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας του κρασιού
  • Συνέργειες και δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας
  • Κυκλοφορία του SMARTWINERY στην αγορά.

 

Μια έξυπνη και συνδεδεμένη αποθήκη οίνου

Το SMARTWINERY επικεντρώνεται στην εγκατάσταση ενός πειραματικού οινοποιείου στην έδρα της Productos Agrovin στην Ισπανία. Πιο συγκεκριμένα, θα εγκατασταθεί μια μονάδα επίδειξης, εξοπλισμένη με την πιο καινοτόμο τεχνολογία η οποία θα εφαρμόζεται στα κύρια στάδια της παραγωγής και ενσωματωμένη  σε μια ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων.

Η NEUROPUBLIC είναι μια ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα τον Πειραιά, η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής υψηλής αποδόσεων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ψηφιακή γεωργία και στις βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων και ποτών. Θα συμμετάσχει στον προσδιορισμό των κατάλληλων τεχνολογιών ανίχνευσης και ενεργοποίησης που θα ενσωματωθούν μαζί με την πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων και το σύστημα λήψης αποφάσεων του οινοποιείου.

Το Πανεπιστήμιο της Μούρθια εκτός από τον συντονισμό του έργου, θα είναι υπεύθυνο για την ανάλυση και την παρακολούθηση των οίνων που παράγονται στο νέο πειραματικό οινοποιείο, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ποιότητά τους.

Τέλος, η Wine Technology Platform, ως εθνική ένωση για την προώθηση των R&D&I στον αμπελοοινικό τομέα, θα είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία και διάδοση του SMARTWINERY στον εθνικό και διεθνή αμπελοοινικό τομέα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε μας:

X (Twitter): @SMARTWINERY

LinkedIn: SMARTWINERY PROJECT