Εταιρικά νέα ◦ 28—07—2016
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

H NEUROPUBLIC γίνεται μέλος του παγκόσμιου δικτύου GODAN

Εταιρικά νέα ◦ 28—07—2016

Η NEUROPUBLIC έγινε πρόσφατα μέλος του δικτύου GODAN (Global Open Data for Agriculture and Nutrition – http://www.godan.info), το οποίο υποστηρίζει ενεργά το διαμοιρασμό ανοικτών δεδομένων στο χώρο της γεωργίας και της διατροφής. Η NEUROPUBLIC αναπτύσσει υπηρεσίες Ευφυούς Γεωργίας οι οποίες βασίζονται σε διαφορετικούς τύπους δεδομένων, μεταξύ των οποίων και ανοικτά δορυφορικά δεδομένα από το πρόγραμμα Copernicus της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (European Space Agency – http://www.esa.int/ESA).

Το δίκτυο GODAN ενθαρρύνει την ελεύθερη διάθεση δεδομένων στο χώρο της γεωργίας και της διατροφής, με σκοπό να κάνει τις πληροφορίες σε αυτούς τους τομείς ευκολότερα προσβάσιμες και χρήσιμες, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προκλήσεων σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο με μέλη από κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που έχουν συμφωνήσει και δεσμευθεί σε μία κοινή δήλωση. Το δίκτυο GODAN προωθεί τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων με σκοπό την αύξηση του όγκου των δεδομένων που παράγονται μέσω νέων τεχνολογιών για την επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων, την υποστήριξη των αγροτών και την υγεία των καταναλωτών.