Εταιρικά νέα ◦ 31—05—2016

Η NEUROPUBLIC έγινε πρόσφατα μέλος του Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI – www.aioti.eu), του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού δικτύου στον τομέα Internet of Things που φέρνει σε επαφή τους σημαντικότερους οργανισμούς από τον ιδιωτικό και τη δημόσιο τομέα. Η NEUROPUBLIC συμμετέχει ενεργά στην ομάδα εργασίας (working group) που ασχολείται με τη θεματική “Ευφυής Γεωργία και Επισιτιστική Ασφάλεια” (WG06).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

H NEUROPUBLIC γίνεται μέλος του Alliance for Internet of Things Innovation

Εταιρικά νέα ◦ 31—05—2016

Η NEUROPUBLIC έγινε πρόσφατα μέλος του Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI – www.aioti.eu), του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού δικτύου στον τομέα Internet of Things που φέρνει σε επαφή τους σημαντικότερους οργανισμούς από τον ιδιωτικό και τη δημόσιο τομέα. Η NEUROPUBLIC συμμετέχει ενεργά στην ομάδα εργασίας (working group) που ασχολείται με τη θεματική “Ευφυής Γεωργία και Επισιτιστική Ασφάλεια” (WG06).

To AIOTI είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με την ανάπτυξη και υποστήριξη του διαλόγου και της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε διάφορους Ευρωπαίους ενδιαφερόμενους του Internet of Things (IoT) χώρου. Η πρωτοβουλία αυτή εστιάζει στη δημιουργία ενός δυναμικού ΙοΤ οικοσυστήματος το οποίο θα επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής του IoT. Το οικοσύστημα αυτό θα βασιστεί στις αρχές του European Research Cluster on the Internet of Things (IERC), διασφαλίζοντας την προσαρμογή καινοτόμων πρακτικών ανάμεσα σε διαφορετικές βιομηχανίες και εμπορικούς τομείς του IoT, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο το μετασχηματισμό ιδεών σε λύσεις και επιχειρηματικά μοντέλα. Τέλος, το AIOTI σκοπεύει να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαμόρφωση του μέλλοντος του IoT σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με συνεισφορά στην προετοιμασία των πολιτικών που αφορούν στην μελλοντική έρευνα, στην καινοτομία και στην προτυποποίηση στο χώρο του ΙοΤ.