Εταιρικά νέα ◦ 09—10—2020
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρουσίαση των υπηρεσιών τηλεπισκόπησης της NEUROPUBLIC σε ημερίδα για το πρόγραμμα Copernicus

Εταιρικά νέα ◦ 09—10—2020

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα “Η συμβολή του προγράμματος Copernicus στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών για το περιβάλλον και τους πολίτες“. Την ημερίδα, που είχε ως αντικείμενο την παρουσιαση υπηρεσιών και προϊόντων που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικούς φορείς και χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, την βιώσιμη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια, διοργάνωσαν το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Κέντρο Αριστείας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο Γιώργος Ευσταθίου, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων & Υπηρεσιών Παρατήρησης της Γης της NEUROPUBLIC ήταν ανάμεσα στους προσκεκλημένους ομιλητές και αναφέρθηκε εκτεταμένα στο ρόλο των δεδομένων του προγράμματος Copernicus στον αγροτικό τομέα.

Αποτυπώνοντας τη δραστηριότητα της NEUROPUBLIC στο συγκεκριμένο αντικείμενο, η παρουσίασή του εστίασε στη μηχανή επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων Earth Insight της NEUROPUBLIC, την ανάπτυξη υπηρεσιών για φορείς όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense αλλά και τη συμμετοχή της NEUROPUBLIC σε ευρωπαϊκά έργα όπως το NIVA και το e-shape, τα οποία εστιάζουν στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων βασισμένων στην τηλεπισκόπηση.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο κ. Ευσταθίου έδωσε παραδείγματα και ποσοτικά στοιχεία από τα οφέλη της αξιοποίησης δορυφορικών δεδομένων και τεχνολογιών.

Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο Δρ. Χάρης Κοντοές, Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ενώ στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, Υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, κ.ο.κ.

Περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δικτύου Πράξη ενώ το βίντεο της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.

Σχετικά με το Πρόγραμμα Copernicus

Το Copernicus είναι το πρόγραμμα παρατήρησης της Γης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο συνθέτει πληθώρα μετρήσεων και δεδομένων από επιτόπια και δορυφορικά μέσα παρατηρώντας το περιβάλλον και το κλίμα προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών. Παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες πληροφόρησης για την ατμόσφαιρα, την θάλασσα, την ξηρά, την κλιματική αλλαγή, καθώς επίσης και την διαχείριση καταστροφών και την πολιτική προστασία. Τον συντονισμό και τη διαχείριση του προγράμματος έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκμετάλλευσης Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων (ECMWF), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA), το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) και την εταιρεία Mercator Océan.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μεγάλες ποσότητες παγκόσμιων δεδομένων (big data) που προέρχονται από δορυφορικά και από επίγεια, αερομεταφερόμενα και θαλάσσια συστήματα μέτρησης, για την παροχή πληροφοριών που βοηθούν τους παρόχους υπηρεσιών, τις δημόσιες αρχές και άλλους διεθνείς οργανισμούς να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών της Ευρώπης. Οι χρήστες του προγράμματος έχουν ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφόρησης.