Εταιρικά νέα ◦ 10—06—2017
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συμμετοχή της NEUROPUBLIC σε σεμινάριο του EIP-AGRI σχετικά με την ψηφιακή καινοτομία στη γεωργία

Εταιρικά νέα ◦ 10—06—2017

Η NEUROPUBLIC συμμετείχε στο σεμινάριο του EIP-AGRI με τίτλο “Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας: Ενσωμάτωση της ψηφιακής γεωργίας” , το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1 και 2 Ιουνίου 2017 στο Kilkenny της Ιρλανδίας.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν περισσότεροι από 150 συμμετέχοντες από διάφορες χώρες της Ε.Ε. που εκπροσωπούσαν ΜμΕ, δημόσιους οργανισμούς, περιφέρειες, ερευνητικά κέντρα αγροτικής έρευνας, Ευρωπαϊκά έργα φορείς της Ε.Ε. κ.ο.κ. Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της έννοιας του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hub) και στα πλαίσιά της έγινε συζήτηση σχετικά με τους σκοπούς που μπορεί αν εξυπηρετήσει, ταυτοποίηση και παρουσίαση σχετικών φορέων που υπάρχουν ήδη στην Ε.Ε., καταγραφή πιθανών εμποδίων που μπορεί να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη τέτοιων κόμβων και καθορισμός των βημάτων που απαιτούνται για την ανάπτυξή τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σεμινάριο προλόγισε ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. κ. Phil Hogan και εκ μέρους της NEUROPUBLIC συμμετείχε ο Βασίλης Πρωτονοτάριος, Υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια του διαδραστικού σεμιναρίου, η NEUROPUBLIC είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις απόψεις της σχετικά με τους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας και να συζητήσει το ρόλο φορέων όπως η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ως διαμεσολαβητές καινοτομίας σε ένα τέτοιο σχήμα. Παράλληλα, συμμετείχε στην ομάδα εργασίας που είχε ως αντικείμενο τον καθορισμό των απαραίτητων πρώτων βημάτων για τη δημιουργία ενός Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Τα αποτελέσματα του σεμιναρίου θα αξιοποιηθούν για τον καθορισμό του πλαισίου μέσα από το οποίο θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν οι πρώτοι Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας μέσα από τις αντίστοιχες δράσεις της Ε.Ε., οι οποίες θα παρέχουν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για αυτό το σκοπό.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του EIP-AGRI (https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-digital-innovation-hubs).