Εταιρικά νέα ◦ 17—01—2017
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσκληση της NEUROPUBLIC σε ημερίδα του DIGITALEUROPE σχετικά με την τηλεπισκόπηση στο χώρο της γεωργίας

Εταιρικά νέα ◦ 17—01—2017

Η NEUROPUBLIC ήταν ένας από τους φορείς που προσκλήθηκαν να μιλήσουν σε ημερίδα για την Ευφυή Γεωργία με θέμα «Τηλεπισκόπηση και γεωργία : ο ουρανός είναι το όριο», η οποία συνδιοργανώθηκε από την DIGITALEUROPE, τον Ευρωπαϊκό φορέα εκπροσώπησης της βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας, και το Γραφείο Βρυξελλών της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. στις Βρυξέλλες στις 11/1/2017.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης και των προκλήσεων που εμφανίζονται σχετικά με την αξιοποίηση τεχνολογιών και δεδομένων τηλεπισκόπησης (Remote Sensing) στο χώρο της γεωργίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από τεχνολογική (υποδομές), οικονομική (επιχειρηματικά μοντέλα και πλατφόρμες), εκπαιδευτική (δεξιότητες) και ακαδημαϊκή (έρευνα) άποψη.

Η NEUROPUBLIC εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή Έρευνας & Ανάπτυξης Δρ. Παναγιώτη Ηλία, ο οποίος επισήμανε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων όπως αγροτών, των οργανώσεών τους και των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας που έχουν αναπτύξει υπηρεσίες επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων τηλεπισκόπησης, με σκοπό τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής μέσω της εφαρμογής καινοτόμων υπηρεσιών.

Το πάνελ συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας της DIGITALEUROPE John Higgins, και συμμετείχαν ο κ. Tamme van der Wal, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Wageningen, ο κ. Nick Appleyard από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, ο κ. Maciej Surowiec, αντιπρόσωπος της Microsoft στις Βρυξέλλες και ο κ. Ole Peters, Διευθυντής Τεχνολογίας της Bayer Crop Science.

Από πλευράς κοινού, η συμμετοχή ήταν μεγάλη και σε υψηλό επίπεδο. Συγκεκριμένα, μεταξύ των συμμετεχόντων παρευρέθηκαν οι κ.κ. Pekka Pesonen, Γενικός Γραμματέας των Eυρωπαϊκών αγροτικών και συνεταιριστικών οργανώσεων Copa-Cogeca, Υves Madre και Luc Vernet, συνιδρυτές του Ευρωπαϊκού think tank Farm Europe, Rob Peters, Διευθυντής Μονάδας Έρευνας & Καινοτομίας της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας της E.E., Ulrich Adam, Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού φορέα εκπροσώπησης των εταιρειών γεωργικών μηχανημάτων CEMA, Geoff Sawyer, Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού φορέα εκπροσώπησης των εταιρειών τηλεπισκόπησης EARSC και άλλοι.

Φωτογραφίες από την ημερίδα βρίσκονται εδώ