Εταιρικά νέα ◦ 28—04—2021
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσκληση σε διαδικτυακή ημερίδα για την ευφυή γεωργία στην καλλιέργεια υπαίθριων βιολογικών λαχανικών

Εταιρικά νέα ◦ 28—04—2021

Η  NEUROPUBLIC, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Marathon Bio-products και το gaiasense (ως Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας) διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα με αντικείμενο την υποστήριξη της καλλιέργειας υπαίθριων βιολογικών λαχανικών με την εφαρμογή τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Εμβληματικού Πειράματος Καινοτομίας 26 (Flagship Innovation Experiment #26) “Digitizing Open Field Vegetablesτου Ευρωπαϊκού έργου SmartAgriHubs.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη συνεργασία των φορέων που συμμετέχουν στο Πείραμα αναπτύσσονται επιστημονικά μοντέλα για τη βελτιστοποίηση της λίπανσης, της άρδευσης και της φυτοπροστασίας βιολογικού μπρόκολου, με δυνατότητα εφαρμογής της μεθοδολογίας και σε άλλες βιολογικές καλλιέργειες λαχανικών.

Παράλληλα, στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης αναπτύσσονται επίσης αλγόριθμοι τεχνητής ευφυΐας για την αυτόματη ανίχνευση και χαρτογράφηση ζιζανίων, όπως επίσης και μοντέλα εκτίμησης της τελικής παραγωγής με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Μαΐου 2021, μεταξύ 14.00 – 16.00 και μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Το πρόγραμμα της διαδικτυακής ημερίδας είναι το εξής:

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας Webex και δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε κάποια εφαρμογή. Αρκεί να πατήσετε το σύνδεσμο λίγα λεπτά πριν από την ημερίδα και θα μπορέσετε να συνδεθείτε από το πρόγραμμα πλοήγησης (Web Browser) που χρησιμοποιείτε: https://neuropublicsa.my.webex.com/neuropublicsa.my/j.php?MTID=m8ebe62bcb169d1847c88a1c4922ec2fb

Σε περίπτωση που σας ζητηθούν στοιχεία εισόδου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω:

Meeting number / access code: 163 762 6770

Meeting password: SmartAgriHubs (76278247 from phones and video systems)