Εταιρικά νέα ◦ 17—04—2019
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συμφωνία Κρατών-Μελών της Ε.Ε. για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής γεωργίας

Εταιρικά νέα ◦ 17—04—2019

Στις 9 Απριλίου 2019, 24 Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπέγραψαν μια Δήλωση Συνεργασίας για “Ένα ευφυές και αειφόρο ψηφιακό μέλλον για τη γεωργία και την ύπαιθρο της Ευρώπης”.

Στις 9 Απριλίου 2019, 24 Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπέγραψαν μια Δήλωση Συνεργασίας για “Ένα ευφυές και αειφόρο ψηφιακό μέλλον για τη γεωργία και την ύπαιθρο της Ευρώπης”.

Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η ανάληψη δράσεων για την ουσιαστική υποστήριξη της ψηφιοποίησης της γεωργίας αλλά και γενικότερα της υπαίθρου στην Ευρώπη.

Η ανακοίνωση και η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Digital Day 2019, ενός γεγονότος που έχει ως στόχο να επιτρέψει σε όσα Κράτη-Μέλη ενδιαφέρονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συγκεντρώσουν τους πόρους που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της ψηφιοποίησης διαφορετικών τομέων και διαδικασιών.

H συγκεκριμένη ανακοίνωση ουσιαστικά αναγνωρίζει τη δυναμική των ψηφιακών τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρομποτική, το Διαδίκτυο των πραγμάτων και το 5G ως μέσα που μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα της γεωργίας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία της.

Ταυτόχρονα, η ανακοίνωση τονίζει ότι οι τεχνολογίες αυτές θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση σημαντικών και άμεσων οικονομικών, κοινωνικών, κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός τομέας και η ύπαιθρος της Ευρώπης.

Η δήλωση αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας της Ε.Ε. για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της γεωργίας και της υπαίθρου στην Ευρώπη.

Η σημερινή δέσμευση των Κρατών-Μελών για συνεργασία σε δράσεις που θα επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας είναι εξαιρετικά νέα. Η Ε.Ε. θα υποστηρίξει και θα διευκολύνει αυτές τις δράσεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση αναφέρεται σε χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα που εστιάζουν σε καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες για τον αγροτικό τομέα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τρία έργα του Ορίζοντα 2020 στα οποία συμμετέχει η NEUROPUBLIC (DataBio, SmartAgriHubs και IoF2020).

Η ευρωπαϊκή γεωργία και ύπαιθρος πρέπει να επωφεληθούν πλήρως από τον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομιών και των κοινωνιών μας.

Η στρατηγική της NEUROPUBLIC

Αυτή η κίνηση δικαιώνει τη στρατηγική της NEUROPUBLIC, η οποία αποφάσισε τα τελευταία χρόνια να εστιάσει την προσπάθειά της στην ψηφιοποίηση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής μέσω του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense και άλλων εφαρμογών για τον αγροτικό τομέα.

Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής με όσα οφέλη αυτή συνεπάγεται για τον Έλληνα παραγωγό, το περιβάλλον και την οικονομία γενικότερα.

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε. εδώ