Εταιρικά νέα ◦ 11—06—2020
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συμμετοχή σε διαδικτυακό εργαστήριο ευρωπαϊκών φορέων για το διαμοιρασμό δεδομένων στη γεωργία

Εταιρικά νέα ◦ 11—06—2020

Η NEUROPUBLIC ήταν ανάμεσα στους προσκεκλημένους ομιλητές διαδικτυακού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου, με αντικείμενο το διαμοιρασμό δεδομένων στη γεωργία.

Το εργαστήριο συνδιοργανώθηκε από τον ευρωπαϊκό φορέα AIOTI –Alliance for Internet of Things Innovation, του οποίου η NEUROPUBLIC είναι πλήρες μέλος, και το ευρωπαϊκό έργο του Ορίζοντα 2020 Create-IoT, με την υποστήριξη της Ε.Ε.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι φορέων της Ε.Ε. όπως το DG CONNECT και το DG AGRI, δικτύων όπως η COPA-COGECA και η CEMA και κρατικών φορέων όπως τα Υπουργεία Γεωργίας της Γερμανίας και της Ισπανίας.

Ο Νίκος Καλατζής, Τεχνικός Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων της NEUROPUBLIC, παρουσίασε την περίπτωση του καινοτόμου συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτό διαχειρίζεται τον μεγάλο όγκο ετερογενών δεδομένων στα οποία βασίζεται. Πιο συγκεκριμένα, η παρουσίαση του gaiasense αναφέρθηκε στις τέσσερις διαστάσεις του gaiasense – που αντιστοιχούν στις τέσσερις πηγές δεδομένων – και στον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά συλλέγονται, συνδυάζονται και αξιοποιούνται για την παροχή συμβουλής ευφυούς γεωργίας για την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία.

Η παρουσίαση ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει από τεχνικής πλευράς ο αγροδιατροφικός τομέας ως προς το διαμοιρασμό των δεδομένων που συλλέγονται από διάφορες πηγές, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζονται αυτές οι προκλήσεις τόσο από το gaiasense όσο και από άλλες πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ε.Ε.

Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με συζήτηση μεταξύ των ομιλητών και των περισσότερων από 140 συμμετεχόντων.

Περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Create-IoT.