Εταιρικά νέα ◦ 16—07—2016
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συμμετοχή της NEUROPUBLIC στο MED Hackathon

Εταιρικά νέα ◦ 16—07—2016

Η NEUROPUBLIC ήταν ένας από τους υποστηρικτές του MED Hackathon (http://medhackathon.eu), ενός διεθνούς event που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών μεταξύ 13-15/7/2016 με σκοπό τη ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα και την αξιοποίησή τους σε διαφορετικούς τομείς.

Το MED Hackathon διοργανώθηκε από το European Regional Framework for Cooperation (ERFC), το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και το Ευρωπαϊκό έργο SDI4Apps και προσέλκυσε περισσότερους από 100 συμμετέχοντες από 15 χώρες, εκπροσωπώντας φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανοικτών δεδομένων.

H NEUROPUBLIC συμμετείχε ενεργά και στο πρόγραμμα του MED Hackathon, με μια παρουσίαση σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων από το χώρο της γεωργίας για εμπορικές εφαρμογές, παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες Ευφυούς Γεωργίας που η εταιρεία αναπτύσσει και υλοποιεί. Ταυτόχρονο, η NEUROPUBLIC συμμετείχε και στο Hackathon του event, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες να επιλύσουν πρακτικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά την καταγραφή δεδομένων από αισθητήρες (περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του MED Hackathon: http://medhackathon.eu/index.php/blog/item/89-neuropublic-s-challenge-on-gaia-sense-data).