Εταιρικά νέα ◦ 05—05—2017
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμβαση έργου μεταξύ NEUROPUBLIC Α.Ε. και Γ.Γ.Ε.Τ.

Εταιρικά νέα ◦ 05—05—2017

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία μηχανογραφικών εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης, Ανθρωπίνων Πόρων (εφαρμογή μισθοδοσίας και προσωπικού) και Διαχείρισης Πρωτοκόλλου για τις λειτουργικές ανάγκες τους ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

ΝΕΟ GAIASENSE APP

μάθε περισσότερα