Εταιρικά νέα ◦ 05—11—2021
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το έργο Ploutos ανακοινώνει την επίσημη έναρξη των Πιλοτικών Βιώσιμης Καινοτομίας

Εταιρικά νέα ◦ 05—11—2021

Το έργο με τη συμμετοχή της NEUROPUBLIC έχει φτάσει στο 2ο έτος υλοποίησής του έχοντας ξεκινήσει επίσημα τα Πιλοτικά Βιώσιμης Καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη!

Το έργο Ploutos H2020

Το έργο Ploutos στο οποίο συμμετέχει η NEUROPUBLIC είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, που στοχεύει στην εξισορρόπηση της αλυσίδας αξίας, προκειμένου να επωφεληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως είναι οι αγρότες, οι συνεταιρισμοί, οι εταιρίες αγροδιατροφικών προϊόντων, οι πάροχοι τεχνολογίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλοι.

Συνδυάζοντας τη Συμπεριφορική Καινοτομία, την Καινοτομία Βιώσιμων Συνεργατικών Επιχειρηματικών Μοντέλων και τις Τεχνολογικές Υπηρεσίες που βασίζονται σε δεδομένα, το  Ploutos  θα συμβάλει στην αύξηση της διαφάνειας, της ροής των πληροφοριών και της διαχειριστικής ικανότητας. Το αποτέλεσμα θα είναι πιο ανταγωνιστικές αποδοτικές, ανθεκτικές και βιώσιμές αγροδιατροφικές αλυσίδες αξίας με βελτιωμένες επιδόσεις και θετικό κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Όλες οι καινοτομίες του Ploutos συνδυάζονται στο Πλαίσιο Βιώσιμης Καινοτομίας του, το οποίο θα αξιολογηθεί και θα προσαρμοστεί μέσω των Πιλοτικών Βιώσιμης Καινοτομίας του έργου. Όλα τα πιλοτικά έχουν ξεκινήσει ήδη να υλοποιούνται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπως στην Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και την Ισπανία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Σερβία, την Κύπρο, την Σλοβενία, την Ιταλία και την Γαλλία.

Εκτός από την ευρεία γεωγραφική κάλυψη, τα πιλοτικά του έργου, καλύπτουν και ένα μεγάλο εύρος αγροδιατροφικών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων αροτραίες καλλιέργειες, οπωροκηπευτικά (υπαίθριας καλλιέργειας και θερμοκήπια), δενδρώδεις καλλιέργειες, κτηνοτροφία καθώς και γαλακτοκομική παραγωγή.

Η ενίσχυση της αλυσίδας αξίας κατεψυγμένων φρούτων που συμπεριλαμβάνει μικρούς παραγωγούς | Ελλάδα

Ένα από  τα πιλοτικά που υλοποιούνται στα πλαίσια του Ploutos θα στηρίξει την αλυσίδα αξίας κατεψυγμένων φρούτων και συγκεκριμένα ροδάκινων  η οποία αποτελείται από τον Α.Σ. Μανδάλου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», έναν αγροτικό συνεταιρισμό αποτελούμενο από μικροκαλλιεργητές, και την ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε., μια εταιρία επεξεργασίας τροφίμων, για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, τη  μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων για πιστοποιήσεις και επιδοτήσεις.

Οι παραγωγοί του αγροτικού συνεταιρισμού, όπως και η πλειοψηφία των παραγωγών φρούτων στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, καθώς έχουν μικρές και κατακερματισμένες εκτάσεις σε διαφορετικές μικροκλιματικές ζώνες και αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος εισροών, έλλειψη πόρων για επενδύσεις καθώς και έλλειψη χρηματοδότησης. Για το λόγο αυτό χρειάζονται τρόπους προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδα τους και να μειώσουν το κόστους παραγωγής με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Η λύση σε αυτές τις προκλήσεις θα επιτευχθεί με ένα μείγμα τεχνολογικών, κοινωνικών, επιχειρηματικών και θεσμικών καινοτομιών.

 

Τηλεμετρικός αγρομετεωρολογικός σταθμός του gaiasense σε οπωρώνα του Α.Σ. Μανδάλου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

Αρχικά, μια τεχνολογική λύση Ευφυούς Γεωργίας, το gaiasense, έχει ήδη εγκατασταθεί σε αγροτεμάχια του συνεταιρισμού, προκειμένου να βοηθήσει τους αγρότες να μειώσουν την εφαρμογή των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοφάρμακα), μειώνοντας κατά συνέπεια το κόστος παραγωγής, βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων και μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής.

Η σύνδεση του gaiasense και των συστημάτων της ΑΛΤΕΡΡΑ με τη λύση ιχνηλασιμότητας του Ploutos θα βοηθήσει στη συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων που χρειάζονται για τη χορήγηση πιστοποιήσεων και ειδικών σημάνσεων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, όπως είναι το GGFSA.

Επιπλέον, θα καταγραφεί η προστιθέμενη αξία που θα προκύψει από τη συνεργασία μεταξύ των δύο μελών της αλυσίδας αξίας, του Α.Σ. Μανδάλου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» και της ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε. η οποία θα οδηγήσει στην διασφάλιση της έκδοσης πιστοποιητικών και σημάνσεων με βάση τα  δεδομένα που συλλέγονται και τη δίκαιη αναδιανομής της αξίας αυτής μεταξύ τους. Τέλος, ένα επιπλέον όφελος θα είναι ότι οι γεωργοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που συλλέγονται ως δευτερεύουσες αποδείξεις στο πλαίσιο του νέου συστήματος παρακολούθησης και σηματοδότησης της μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μερικά από τα βασικά μετρήσιμα αποτελέσματα που αναμένεται να επιτευχθούν με την ολοκλήρωση του έργου είναι τα εξής:

  • μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων κατά 15%
  • μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 25%
  • μείωση του κόστους παραγωγής κατά 18,6%

Βελτίωση των επιδόσεων βιωσιμότητας των οινοπαραγωγών | Κύπρος

Ένα από τα Πιλοτικά που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ploutos θα συμβάλλει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των αγροτών και των οινοποιείων και θα προσδώσει αξία στα προϊόντα τους, μέσω ενός συστήματος ψηφιακής/ηλεκτρονικής ετικέτας.

Μολονότι ο αμπελοοινικός τομέας θεωρείται αποδοτικός, οι μικροί παραγωγοί οινοποιήσιμων σταφυλιών και τα μικρά οινοποιεία αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, ανεξάρτητα από την (καλή) ποιότητα των προϊόντων τους. Συνεπώς, χρειάζονται τρόπους για να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους, να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να επιτύχουν καλύτερες τιμές, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις καλές πρακτικές βιωσιμότητας που εφαρμόζουν.

Η λύση σε αυτές τις προκλήσεις θα επιτευχθεί μέσω ενός μείγματος τεχνολογικών, κοινωνικών, επιχειρηματικών και θεσμικών καινοτομιών.

Καταρχάς, θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός υποστήριξης της παραγωγής οινοποιήσιμων σταφυλιών, ο οποίος θα συνδυάζει: (1) μία ανθρώπινη συνιστώσα, η οποία θα περιλαμβάνει τους ερευνητές του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και τους γεωπόνους του οινοποιείου «Οίνου Γη», και (2) το ολιστικό σύστημα Ευφυούς Γεωργίας gaiasense, το οποίο θα εφαρμοστεί στους αμπελώνες του οινοποιείου «Οίνου Γη». Ο εν λόγω μηχανισμός θα βοηθήσει τους αγρότες να ελαχιστοποιήσουν την εφαρμογή λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, μειώνοντας έτσι το κόστος παραγωγής, βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων (λιγότερα χημικά υπολείμματα) και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής.

 

Τηλεμετρικός αγρομετεωρολογικός σταθμός του gaiasense εγκατεστημένος σε αμπελώνα του οινοποιείου «Οίνου Γη»

Επιπλέον, τα συστήματα του οινοποιείου «Οίνου Γη» και το σύστημα Ευφυούς Γεωργίας «gaiasense» θα συνδεθούν με το σύστημα ιχνηλασιμότητας του έργου Ploutos, για να τροφοδοτήσουν με τα συλλεγόμενα δεδομένα ένα σύστημα ψηφιακής ετικέτας, το οποίο θα προωθεί στους καταναλωτές τις σχετικές πληροφορίες για την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των προϊόντων.

Μετέπειτα, με τη βοήθεια του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, θα σχεδιαστεί ένας μηχανισμός για την αναπαραγωγή και την κλιμάκωση της τεχνολογίας σε εθνικό επίπεδο.

Βιωσιμότητα της καινοτομίας του Ploutos

Τα αποτελέσματα των Πιλοτικών θα είναι διαθέσιμα μέσω της Ακαδημίας Καινοτομίας του Ploutos, και με το πέρας του έργου. Η Ακαδημία θα διαθέσει την τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές που αποκτήθηκαν  κατά την εφαρμογή των πιλοτικών στα ενδιαφερόμενα μέρη και που θα είναι σε θέση να τις αναπαραγάγει με ευκολία.

Γίνε μέρος του Ploutos

Η έναρξη των Πιλοτικών θέτει τα θεμέλια για την ανταλλαγή και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας πιο βιώσιμος αγροδιατροφικός τομέας. Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις του Ploutos μέσα από την ιστοσελίδα μας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ενημερώνονται σε τακτική βάση ή εγγραφείτε στο newsletter μας και γίνετε μέρος της συζήτησης! Μπορείτε να είστε εσείς οι πρώτοι που θα υιοθετήσετε τις καινοτομίες του αύριο!

 

Ακολουθήστε μας

Website: https://www.ploutos-h2020.eu

Twitter: @ploutos_h2020

Facebook: @ploutosh2020

LinkedIn: Ploutos-h2020

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Διαχειριστής Έργου: Στοιχεία Επικοινωνίας Τοπικού Εταίρου (Ελλάδα): Στοιχεία Επικοινωνίας Τοπικού Εταίρου (Κύπρος):
Νικόλαος Μαριάνος Μαριάννα Γκαύρου Ανδρέας Στυλιανού
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. NEUROPUBLIC Α.Ε. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Email: [email protected] Email: [email protected] Email: [email protected]
Τηλ:  +30 210 4101010 – εσωτ. 3927 Τηλ: +35722403116