Ναύπλιο – Πορτοκάλι

Σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, το gaiasense βρίσκει εφαρμογή στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών στην Αργολίδα, μια περιοχή με μεγάλη παράδοση στη συγκεκριμένη καλλιέργεια.