GM Business Plan – Επιχειρηματικό Σχέδιο

Η ηλεκτρονική εφαρμογή «GM Business Plan – Επιχειρηματικό Σχέδιο» έχει αναπτυχθεί με σκοπό τον υπολογισμό του κόστους και των αναμενόμενων εσόδων, για κάθε κλάδο παραγωγής, ανά στρέμμα ή ανά ζώο.

Με λίγα λόγια

Η συγκεκριμένη εφαρμογή προβλέπει την εκτίμηση του αναμενόμενου κόστους (εισροές) και της αναμενόμενης απόδοσης (εκροές) μιας αγροτικής εκμετάλλευσης, τα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας καλλιεργητικής περιόδου ή ενός κύκλου εκτροφής.

Οι λειτουργικότητες της συγκεκριμένης εφαρμογής αφορούν στη δημιουργία του προφίλ της αγροτικής εκμετάλλευσης, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που διαμορφώνουν την παραγωγική της δυναμικότητα, στην αναλυτική αποτύπωση των κλάδων παραγωγής της, με απώτερο στόχο τον υπολογισμό της ανάλυσης του κόστους ανά κλάδο παραγωγής και ανά μονάδα μέτρησης (στρέμμα, ζώο) αλλά και των επιδιωκόμενων αποδόσεων.

Highlights

Για τις ανάγκες λειτουργίας της συγκεκριμένης εφαρμογής έχουν κωδικοποιηθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, που σχετίζονται με την αγροτική οικονομία και αφορούν τόσο στις οικονομικές όσο και στις αγρονομικές οντότητες αυτής.

Η παραπάνω ανάλυση για το κόστος και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα προκύπτει από την αξιοποίηση εξειδικευμένου ερωτηματολογίου, και κατόπιν διενέργειας συνέντευξης του ενδιαφερόμενου από τον αντίστοιχο γεωργο – οικονομολόγο.

Η δυνατότητα υποστήριξης του ερωτηματολογίου παρέχεται μέσω εφαρμογής tablet, η οποία ενημερώνει την ηλεκτρονική εφαρμογή με τα απαραίτητα δεδομένα, ώστε να πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες διεργασίες και να υπολογιστούν οι αντίστοιχοι δείκτες.

Οι δείκτες που έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει η συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή, αφορά στο νεκρό σημείο, στην ακαθάριστη πρόσοδο, στο ακαθάριστο κέρδος, κ.ο.κ.

Επιπρόσθετα, η παραπάνω εφαρμογή υποστηρίζει τη δυνατότητα σύνταξης μελέτης βιωσιμότητας, με απώτερο σκοπό την πρόβλεψη του οικονομικού αποτελέσματος της επιχείρησης, που θα προκύψει από την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου.