Εταιρικά νέα ◦ 22—03—2021
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η NEUROPUBLIC συμμετέχει στο Εμβληματικό Πείραμα Καινοτομίας 26 “Digitizing Open Field Vegetables”

Εταιρικά νέα ◦ 22—03—2021

Η NEUROPUBLIC συμμετέχει στο Εμβληματικό Πείραμα Καινοτομίας 26 (Flagship Innovation Experiment)Digitizing Open Field Vegetables” του Ευρωπαϊκού έργου SmartAgriHubs.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη συνεργασία μεταξύ της NEUROPUBLIC, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Marathon Bio-products και του gaiasense ως Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας, με αντικείμενο την υποστήριξη της καλλιέργειας υπαίθριων βιολογικών λαχανικών με σύγχρονες μεθόδους.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη συνεργασία των φορέων που συμμετέχουν στο Πείραμα αναπτύσσονται επιστημονικά μοντέλα για τη βελτιστοποίηση της λίπανσης, της άρδευσης και της φυτοπροστασίας βιολογικού μπρόκολου, με δυνατότητα εφαρμογής της μεθοδολογίας και σε άλλες βιολογικές καλλιέργειες λαχανικών. Επίσης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα αναπτυχθεί και αλγόριθμος εκτίμησης ωριμότητας ζιζανίων, βασισμένος σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την έγκαιρη ανίχνευση των ζιζανίων αυτών.

Το Εμβληματικό Πείραμα Καινοτομίας 26 βρίσκεται στην τελευταία φάση του, που αφορά στην υλοποίηση των πιλοτικών δοκιμών σε αγροτεμάχια της Marathon Bio-Products.

 

Το έργο SmartAgriHubs έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό σύμβασης Nº 818182.