Κιάτο – Επιτραπέζια τομάτα

Οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense υποστηρίζουν την καλλιέργεια της επιτραπέζιας τομάτας στο Κιάτο, σε συνεργασία με τη Γεωπονική Κιάτου

Με λίγα λόγια

Σε συνεργασία με το γεωτεχνικό γραφείο Γεωπονική Κιάτου, οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense βρίσκουν εφαρμογή στην καλλιέργεια της επιτραπέζιας τομάτας. Πρόκειται για μια καλλιέργεια απαιτητική σε εισροές, καθώς χρειάζεται ποτίσματα σχεδόν καθημερινά, ενώ λίπανση και φυτοπροστασία σε εβδομαδιαία βάση.

Σκοπός της συγκεκριμένης εφαρμογής των υπηρεσιών είναι η καλύτερη δυνατή διαχείριση της καλλιέργειας επιτραπέζιας τομάτας σε θέματα άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας, που θα οδηγήσει σε μείωση του υψηλού κόστους παραγωγής. Όσον αφορά στην άρδευση, έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, καθώς το αρδευτικό νερό στην περιοχή προέρχεται από γεώτρηση και παρουσιάζει μειωμένη διαθεσιμότητα. Κατά συνέπεια, η υπηρεσία ευφυούς άρδευσης θα εστιάσει στη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του διαθέσιμου αρδευτικού νερού, με βάση τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας, αποφεύγοντας οποιαδήποτε σπατάλη.

Η υπηρεσία ευφυούς φυτοπροστασίας της καλλιέργειας θα εστιάσει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κυριότερων ασθενειών και εχθρών της καλλιέργειας στην περιοχή, όπως ο περονόσπορος, το ωίδιο και η τούτα (Tuta absoluta), καθώς προκαλούν σημαντική υποβάθμιση της παραγωγής, ποιοτικά και ποσοτικά. Τέλος, μέσω της υπηρεσίας ευφυούς λίπανσης θα εξασφαλιστεί η επάρκεια θρεπτικών στο έδαφος, σύμφωνα με τις ανάγκες της καλλιεργειας, και η αποφυγή σπατάλης λιπασμάτων.

Ως αποτέλεσμα αναμένεται η μείωση του κόστους παραγωγής, η βελτίωση της παραγωγής και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μεταξύ άλλων.