ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 07—02—2017
NEUROPUBLIC in AIOTI’s Working Group 06 meeting
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 02—03—2017
Smart Farming in Greece and NEUROPUBLIC’ s smart farming project – KATANA project
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 15—03—2017
NEUROPUBLIC in the Greek FabSpace 2.0 Open Day
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 30—03—2017
Code Generator – an innovative technology by NEUROPUBLIC S.A.
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 30—03—2017
Project contract between Panhellenic Seamen’s Federation and NEUROPUBLIC S.A.
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 10—06—2017
Participation of NEUROPUBLIC in EIP-AGRI’s Seminar on digital innovation in agriculture
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 08—12—2017
NEUROPUBLIC participates in the 23rd MARS Conference
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 20—12—2017
NEUROPUBLIC celebrates Christmas 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 15—02—2018
Project of NEUROPUBLIC A.E. for Papafio Thessalonikis
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 18—04—2018
NEUROPUBLIC supports Job Fair Athens 2018
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 15—06—2018
NEUROPUBLIC S.A. sponsors Workshop of the Technical Chamber of Greece on Earth Observation Data
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 04—12—2017
National Center for Social Research (NCSR) signs a project contract with NEUROPUBLIC
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 04—07—2017
Participation of NEUROPUBLIC in the 2nd General Assembly of AIOTI
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 05—07—2017
NEUROPUBLIC in “THE DIAMONDS OF THE HELLENIC ECONOMY 2017”
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 28—07—2017
Contract between NEUROPUBLIC SA and GSRT
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 21—09—2017
Supporting the Common Agricultural Policy through Earth Observation-based services
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 06—11—2017
The IVOA International meeting in in Chile and NEUROPUBLIC’s participation
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 04—07—2018
NEUROPUBLIC in the Diamonds of the Greek Economy 2018 awards for second year
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 02—02—2015
Διάκριση της NEUROPUBLIC σε βραβεία καινοτομίας και απόδοσης του si-Cluster
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 28—07—2016
NEUROPUBLIC’s contribution in MED Hackathon
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 28—07—2016
NEUROPUBLIC is officially a member of GODAN
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 28—07—2016
NEUROPUBLIC becomes member of the Big Data Value Association (BDVA)
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 17—12—2016
Participation of NEUROPUBLIC in the WEMED Conference
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 20—06—2016
NEUROPUBLIC’ s participation at Horizon 2020
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 31—05—2016
NEUROPUBLIC joins the Alliance for Internet of Things Innovation
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 20—06—2016
Certification of Unified Quality and Information Security Management System for NEUROPUBLIC
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 31—01—2019
AgroWeek: Smart Farming – The future of farmers
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 15—02—2019
Smart Farming Services for Tobacco – Agreement between SEKE & NEUROPUBLIC
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 17—04—2019
Agreement between the EU Member States on the digitization of European agriculture
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 23—08—2018
The DataBio project starts trials of 26 bioeconomy pilots
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 12—09—2018
Change in NEUROPUBLIC’s Board of Directors
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 14—09—2018
HETiA @IOT Solutions World Congress 2018 – Barcelona, 16-18 October 2018
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ◦ 23—10—2018
NEUROPUBLIC presents the innovative smart farming system gaiasense in Heraklion, Crete